Activiteiten

Image

Opmetingen

Image

Schattingen

Proces-verbaal van schatting, Taxatie, Waardebepaling, Vetusiteit, Rendementstudie, Stedenbouw Huurwaarde berekening

Image

Plaatsbeschrijvingen

Schriftelijke vaststelling, Feitelijke situatie, Staat van bevinding, Staat van vergelijking, Fotosessie, Bij huur/verhuur, Bij bouwwerken, Registratie, Schade, Betwisting

Image

Ruimtelijke planning

Stedenbouw, Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), Plan-M.E.R.-screening, Planologisch attest, Stedenbouwkundig attest, Stedenbouwkundige voorschriften, Bestemmingsplan, Mobiliteitstoets, Openbaar onderzoek, Vergunning, Ruimtelijk ontwerp, Inrichtingsstudies

Image

Verkavelingen

Verkavelingsplan, Verkavelingsvoorschriften, Uitvoeringsplan, Openbare wegenis, Vergunning, Aanvraagdossier, Project-M.E.R.-screening

Image

Infrastructuur

Wegenisontwerp, Rioleringsstudie, Watertoets, Nutsleidingen, KLIP-aanvragen, Wegprofiel

Image

EPC – EPB

Vlaamse energieprestatieregelgeving, Europese richtlijn, Energieprestatie, Thermische isolatie, Energiekosten, Ventilatie, Energiebesparing, EPB-verslaggever , EPC-certificering, Energieprestatiecertificaat, Sensibilisatie, Erkend energiedeskundige type A

Image

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator, Coördinatie van de veiligheid, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Keuringstoestand, Verplicht, Voorkomen van arbeidsongevallen


Often people don’t think things are happening unless they see a bulldozer or surveyor. That’s actually the last step. Plenty has already happened before you reach that point.

Stan Williams

Over ons

GEOMEX BV, HET PRILLE BEGIN

Vanaf 1983 sloegen twee landmeters-experten, Hans Vanroose en François Brouwers, de handen in elkaar voor het uitvoeren van diverse projecten. Waar Hans Vanroose zich specialiseerde in het opmaken van opmetingsplannen, richtte François Brouwers zijn aandacht vooral op vastgoedtaxatie. Met de stijging van het aantal opdrachten ontstond de nood aan een betere omkadering van hun samenwerking. Dit leidde tot de oprichting van kantoor Geomex BV in 1995, met Hans Vanroose en François Brouwers als bestuurders.

GESTAGE GROEI

Onmiddellijk na de oprichting van Geomex BV kwamen er twee personeelsleden in dienst. Het kantoor breidde zich daarna gestaag verder uit.

 

VANDAAG: LANDMETINGEN EN MEER

Geomex BV is vandaag een multidisciplinair studiebureau dat zich kenmerkt door een groot aanbod aan verschillende activiteiten. Daarbij richt Geomex bvba zich zowel tot particuliere klanten en de professionele sector als tot allerhande overheden.

Voor het leveren van de verschillende diensten heeft Geomex BV een enthousiast team in huis van een zestal medewerkers die elk in hun eigen vakgebied het beste van zichzelf geven.

Het kantoor van Geomex BV is gelegen in het hartje van de provincie West-Vlaanderen. Het gros van de opdrachten situeert zich dan ook in deze provincie. Niettemin strekt het werkveld van Geomex BV zich uit over het volledige grondgebied van België.

Denkt u dat wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!


It's important to know that, unlike lawyers, land surveyors put the public interest first. That means we're not biased by our client - this means that the property line will be drawn in the most equitable position, regardless of which neighbor is paying the bill.

Mark Mason

Wie is wie

Bestuurders

Hans Vanroose

beëdigd landmeter- expert
lan 04 0234
biv 201226
vlabel 005947821546
hans.vanroose@geomex.be

François Brouwers

beëdigd landmeter- expert
lan 04 0235
biv 200083
vlabel 005944515866
francois.brouwers@geomex.be

Medewerkers

Sébastien Brouwers

vastgoedtaxatie
sebastien.brouwers@geomex.be

Ing. Martine Degroote

ingenieur bouwkunde-landmeten
projectleider
martine.degroote@geomex.be

Karien Deraedt

ondersteuning vastgoedtransacties
EPC-deskundige
plaatsbeschrijvingen
karien.deraedt@geomex.be

MSc. Natasja Rotsaert

landschapskundige & ruimtelijke planning
stedenbouwkundig advies & ontwerp
natasja.rotsaert@geomex.be

Renaat Seys

vastgoedtaxatie
stedenbouwkundig advies & ontwerp
renaat.seys@geomex.be

Gino Van D’Huynslager

topograaf
gino.vandhuynslager@geomex.be


Contact


 

Openingsuren

 
Maandag 8:30 — 12:30 13:30 — 16:30
Dinsdag 8:30 — 12:30 13:30 — 16:30
Woensdag 8:30 — 12:30 ———
Donderdag 8:30 — 12:30 13:30 — 16:30
Vrijdag 8:30 — 12:30 13:30 — 16:30