Ons beleid inzake gegevensverwerking:

Bij het bezoek van deze website worden er geen gegevens verwerkt tenzij je inschrijft op onze mailinglijst of als je het contactformulier invult. In dat geval worden deze ingevulde gegevens door Geomex BV als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om contact met jou op te nemen.

Er worden ook gegevens verwerkt die wij krijgen via rechtstreeks contact. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt maar wel bijgehouden om jou te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op een contractuele relatie of op de voorafgaande contacten.

Uw persoonsgegevens worden door GEOMEX BV , met zetel Kapelleriestraat 3, 8840 Staden (en ondernemingsnummer BE 0454 140 439) verwerkt, voor dossier- en klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag, bestelling of opdrachttoewijzing en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (email: administratie@geomex.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze te laten verbeteren of te laten wissen, of te vragen hiervan een kopie te bezorgen of over te dragen naar een derde.

Deze persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of minstens zolang de wettelijke verjaringstermijnen loopt met betrekking tot de toegewezen opdracht.

U beschikt over het recht om, als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, zich te wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (email: commission@privacycommission.be gevestigd: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).